Sidebar Menu

Sáng ngày 28/3/2024, Sở Y tế phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn về cách nhận biết văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, làm báo cáo, xây dựng kế hoạch công việc và rà soát hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, cùng với 130 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

z5293042431879_ccc02cbb9ca30d77402c18a518440fc8.jpg
Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Lớp tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm trang bị kiến thức về quản lý và thực hiện đúng quy định pháp luật về y tế trong thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành cũng như cập nhật những kiến thức về thực hiện và triển khai văn bản quy phạm pháp luật, cách làm báo cáo, xây dựng kế hoạch công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và năng lực quản lý y tế trong thời gian tới.

z5293042437173_16b3f445a2faef5607e386c280d6c38d.jpg
TS. Trần Tiến Hải, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình trình bày các nội dung tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, TS. Trần Tiến Hải, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình đã cung cấp nhiều kiến thức về cách xây dựng kế hoạch, cách làm báo cáo, cách nhận biết, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào cách lập đề cương, phân công soạn thảo; các yêu cầu đối với văn bản quy phạm pháp luật như căn cứ xây dựng, nội dung, ngôn ngữ, cũng như hình thức trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật bao gồm: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biệp pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL...

z5293042464166_96174e5500962273f3385cba39b5354c.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên tham dự lớp tập huấn cũng đã sôi nổi thảo luận, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng và soạn thảo văn bản, đồng thời có những đề xuất, sáng kiến, ý tưởng, cách làm hay nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản tại địa phương.

Đây cũng chính là dịp để các học viên cập nhật kiến thức và nắm rõ việc thực hiện các quy phạm pháp luật trong quản lý văn bản nhà nước, xây dựng văn bản không mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về y tế.

Hoàng Loan