Sidebar Menu

Nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác y tế trường học, bổ sung kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh tật học đường cho cán bộ y tế trường học. Trong 2 ngày 14 - 15/11/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn cho 40 học viên đến từ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

z4881686725511_758fc3fdff890d4a49ecdc28b48ca8c0.jpg
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, PGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, 40 học viên được các bác sĩ Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp truyền đạt các kiến thức tổng quan về các nội dung của Thông tư Liên tịch số 13/2016/TT-BGDĐT Quy định về công tác Y tế trường học; Các điều kiện về an toàn thực phẩm Nghị định 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;  Tật khúc xạ học đường; Cong vẹo cột sống không cấu trúc; Phòng chống dịch bệnh trong trường học; giáo dục sức khoẻ trong trường học; giáo dục vệ sinh cá nhân trong trường học; các kỹ năng truyền thông…

z4881686961348_776a8b40e5b142099f96834251a9102e.jpg
Bác sĩ Nguyễn Việt Phong, P. Trưởng khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp trình bày các Thông tư, Nghị định liên quan đến công tác Y tế trường học

z4881687265076_486a8af0ec3f162db3d2cfef3c4ee3fd.jpg
Bác sĩ Lê Thị Sang, Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp đang trình bày các bệnh về mắt thường gặp trong tật khúc xạ học đường

z4881687532312_d4244b1f12ac9918b354856b5ccd2394.jpg
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các học viên đã được hướng dẫn hoạt động khám, phân loại sức khỏe học sinh trong trường học qua đó xác định được tình trạng sức khỏe của từng học sinh; xác định được những học sinh cần quan tâm, chăm sóc; xác định được tình trạng sức khỏe học sinh theo đặc thù lứa tuổi và khu vực sống trên từng địa bàn...; Cách tổ chức các hoạt động truyền thông như lồng ghép các nội dung giáo dục sức khoẻ, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng; Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi sức khoẻ , phòng chống dịch, bệnh thông qua các hình thức, mô hình phù hợp...

Qua buổi tập huấn, học viên nắm được những kiến thức, kỹ năng trong khám, phân loại sức khỏe trong trường học giúp cho công tác tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất. 

Lê Dung