Sidebar Menu

Trò chuyện với TS. Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền Việt Nam về định hướng phát triển vùng dược liệu ở nước ta.