Sidebar Menu

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH

  • Điện thoại: 02323.889.005 hoặc 02323.889.993
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://cdcquangbinh.gov.vn
  • Địa chỉ: 164 Bà Triệu - Đồng Phú - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình