Sidebar Menu

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế về triển khai phun khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức phun khử khuẩn tại các cơ quan, sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

 

phun oto Large

6d55919e845c7f02264d

Phun khử khuẩn khuôn viên

Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện công tác giám sát, dự phòng trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực như: khuôn viên, trụ sở làm việc, nền nhà, bàn, ghế, cửa sổ, cửa ra vào, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang…được phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B.

 phun trong nha

Phun khử khuẩn hành lang trong nhà tại Trụ sở Hội đồng nhân dân

Đặc biệt trong thời gian vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã tập trung phân khử khuẩn tại các khu vực cách lý như: Trung đoàn 996, Trường Quân Sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, nhà nghĩ 30/4… là nơi đón tiếp và cách ly các kiều bào nhập cảnh về từ của khẩu Quốc tế Cha Lo.

91e4a1cdb40f4f51161e 1Phun khử khuẩn tại nhà nghĩ 30/4  nơi đón tiếp và cách ly các kiều bào nhập cảnh về từ của khẩu Quốc tế Cha Lo 

                                                                                                                                                                  Thành Trung