Sidebar Menu

Sáng ngày 25/11, Khoa Sức khoẻ Môi trường – Y tế Trường học – Bệnh Nghề Nghiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh đã tiến hành Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế - Chi nhánh Quảng Bình.

 IMG_1157_Large.JPG
Quan trắc môi trường lao động tại xưởng may

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may công nghiệp nên người lao động hầu hết chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp như: Tiếng ồn, bụi bông, vi khí hậu nóng, hơi khí độc, lao động gắng sức… Do vậy việc thực hiện quan trắc, theo dõi môi trường lao động thường xuyên theo đúng quy định tại cơ sở lao động, nơi làm việc là điều hết sức cần thiết, một mặt giúp kiểm soát các yếu tố nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; khi phát hiện những yếu tố này vượt tiêu chuẩn cho phép, các đơn vị, doanh nghiệp sẽ kịp thời có biện pháp kiểm soát, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo môi trường lao động an toàn, phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Mặt khác, kết quả QTMTLĐ cũng đánh giá mức độ tiếp xúc, đồng thời là cơ sở để thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên, người lao động.

Đoàn quan trắc của Trung tâm KSBT đã tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố: vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); rung; tiếng ồn, ánh sáng, hơi khí độc, bụi hạt, bụi kim loại, bụi vải thành phần bụi bông… của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động tại công ty.

Việc tổ chức đánh giá QTMTLĐ định kỳ sẽ giúp người lao động được làm việc trong môi trường bảo đảm an toàn, ngăn chặn những tổn thất về tính mạng, sức khỏe, giúp tăng năng suất, hiệu quả làm việc, chất lượng sản phẩm. Từ đó cũng chính là giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, tăng thu nhập và phát triển bền vững.

Với kết quả quan trắc có được đoàn sẽ tư vấn một số nội dung liên quan đến công tác vệ sinh lao động để duy trì và cải thiện điều kiện làm việc nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao sức khỏe cho người lao động tại công ty.

Vũ Thắng

Một số hình ảnh ghi nhận:

IMG_1230.JPG

IMG_1185_Large.JPG

IMG_1120_Large.JPG

IMG_1102_Large.JPG

IMG_1138_Large.JPG

IMG_1171_Large.JPG

IMG_1182_Large.JPG