Sidebar Menu

Cơ sở tiêm chủng vắc xin CDC Quảng Bình.  Điểm đến chất lượng - An toàn - Uy tin
Địa chỉ: Số 128 - Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 0232. 3859.155
z5023287844503_6bc35cda79b979f34448025788c74430.jpg
z5023286223002_7b252f14f6f99a47b59f9681e39e0d5c.jpg