Sidebar Menu

cảnh sếp cầm hoa Béo my danh 2022 TIEM MOI dịch vụ khám sức khỏe 2023 dịch vụ khám sức khỏe 2023
01 / 06

cảnh sếp cầm hoa

02 / 06

Béo

03 / 06

my danh

04 / 06

2022 TIEM MOI

05 / 06

dịch vụ khám sức khỏe 2023

06 / 06

dịch vụ khám sức khỏe 2023

Tin nổi bật

Nhằm hiểu rõ cách thức tổ chức, triển khai hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh Viện, trong hai ngày 13-14/6/2024, Sở Y tế Quảng Bình phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR) tổ chức tập huấn về đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2024. Bác sĩ Lê Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc Thông qua ...

Thông báo

3sukien.jpg

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động chuyên môn

Sản phẩm truyền hình

Sản phẩm phát thanh

Dịch vụ