Sidebar Menu

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, trong 3 ngày 23-25/2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021.

IMG 2755

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện Bố Trạch

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 1200 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, các công dân cũng đã nêu cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh, tự giác chấp hành các thủ tục lấy mẫu, làm xét nghiệm theo đúng quy định, cũng như thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Việc lấy mẫu xét nghiệm  SARS-CoV-2 cho các công dân trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm góp phần đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến phức tạp trên cả nước.

                                                                                      Hoàng Loan

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi