Sidebar Menu

Trong ngày đã có thêm 36 bệnh nhân Covid 19 được điều trị khỏi bệnh và xuất việnjpg
 
z2741297027820 b27666bd3a9d08f46676ae1d9be99d65.jpg 4
 
Trong ngày đã có thêm 36 bệnh nhân Covid 19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.3