Sidebar Menu

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH

  • Điện thoại: 02323.889.005 hoặc  02323.889.993
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://cdcquangbinh.gov.vn
  • Địa chỉ: 164 Bà Triệu - Đồng Phú - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình