Sidebar Menu

 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH

  • Điện thoại: 0232.3889993
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://cdcquangbinh.gov.vn
  • Địa chỉ: 164 Bà Triệu - Đồng Phú - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi