Sidebar Menu

Để góp phần vào mục tiêu chung loại trừ AIDS vào năm 2030 và nhằm đạt được mục tiêu thứ ba trong 3 mục tiêu 90-90-90 của Liên Hiệp Quốc (UNAIDS) vào năm 2020, vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tiến hành xét nghiệm đo tải lượng HIV phục vụ theo dõi hiệu quả điều trị cho trên 100 bệnh nhân đang điều trị ARV trên địa bàn.

Tuân béo chỉ

 Việc kiểm soát tải lượng vi rút HIV ở mức thấp dưới ngưỡng phát hiện là chỉ báo quan trọng liên quan đến chất lượng và tuân thủ điều trị bằng thuốc kháng HIV. Người bệnh được xác định là điều trị ARV ổn định khi tải lượng HIV hai lần liên tiếp dưới 200 bản sao/ml. Trường hợp không làm được xét nghiệm tải lượng HIV, có thể dựa vào số lượng tế bào CD4 tăng lên khi điều trị ARV hoặc trên 200 tế bào/mm3, không có bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc các bệnh lý liên quan đến HIV khác.

Những người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV sang người khác. Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội./.

                                                                    Nguyễn Hùng (Khoa Phòng, chống HIV/AIDS)