Sidebar Menu

Hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (Từ ngày 01-31/5/2020), sáng nay 23/4, Khoa Sức khoẻ Môi trường – Y tế Trường học – Bệnh Nghề Nghiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành Quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Hữu nghị  Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

 

T4G QB2751.MXF.Still002Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đang Quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Ảnh Mai An)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới là nơi tập trung rất đông người đến khám, chữa bệnh, do vậy môi trường làm việc tại Bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh. Nhằm bảo đảm sức khoẻ và tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành đo ánh sáng, khí hậu, bụi, tiếng ồn, hơi khí độc, tia X, đánh giá Ecgonnomi, lấy mẫu vi sinh… để đánh giá môi trường làm việc, đánh giá các nguy cơ có thể mắc phải của nhân viên Bệnh viện, qua đó Bệnh viện có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động và phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở để Bệnh viện thực hiện bồi dưỡng các chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nghỉ ngơi phù hợp cho toàn thể cán bộ nhân viên.

          Việc Quan trắc môi trường lao động tại Bệnh viện được thực hiện hàng năm nhằm giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động, giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động và quyền lợi khi bị ảnh hưởng.

                                                                                        Mai An