Sidebar Menu

1.Khám sức khỏe định kỳ:
Tổ chức khám sức khỏe định kì để phát hiện bệnh tật và có phương pháp điều trị .

2.Khám bệnh nghề nghiệp:
Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng của dơn vị, khách hàng.. khám bệnh tận nơi theo yêu cầu của

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi